skip to Main Content

Laat nu uw onbetaalde alimentatie incasseren


Maximale bestandsgrootte 15Mb (toegestane bestandstypes: txt pdf doc docx xls xlsx odt ods jpg jpeg)

Heeft u recht op alimentatie?

Heeft u recht op alimentatie en uw voormalige partner weigert de partneralimentatie of kinderalimentatie te voldoen? Is dit daarnaast vastgelegd in een echtscheidingsconvenant of beschikking van de rechtbank? Dan kunt u de deurwaarder inschakelen om u te helpen bij het incasseren.

Alleen de deurwaarder is gerechtigd om, naast het Landelijk Bureau Inning Ouderbijdrage (LBIO), beslag te leggen op de vermogensbestanddelen van uw voormalige partner. Om beslag te mogen leggen is het wel noodzakelijk dat u beschikt over een echtscheidingsconvenant of beschikking van de rechtbank waarin staat vermeld dat u recht heeft op alimentatie.

De verjaringstermijn

De verjaringstermijn bij alimentatie is 5 jaar nadat deze opeisbaar is geworden. Heeft u recht op alimentatie vanaf 1 maart 2013, dan vervalt het recht om deze achterstallige alimentatie te vorderen op 1 maart 2018.

De enige uitzondering, waardoor het recht op betaling van de alimentatie niet verjaart, is als deze tijdig is gestuit. Dit is een juridische term voor alsnog “nakoming eisen”. Deze brief waarin u nakoming eist, dient bij voorkeur bij deurwaardersexploot aan de betrokkene overhandigd te worden (in bovenstaand voorbeeld vóór 1 maart 2018). U voorkomt hiermee discussie of betrokkene daadwerkelijk de stuitingsbrief heeft ontvangen. Is uw alimentatievordering tijdig door de deurwaarder gestuit, dan heeft u opnieuw 5 jaar het recht om de achterstallige alimentatie terug te vorderen.

Vrijblijvend advies

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van het incasseren van uw factuur door een gerechtsdeurwaarder?
Neem vandaag nog contact met ons op voor een daadkrachtige oplossing.

Lage tarieven!

Dit gerechtsdeurwaarderskantoor rekent u eenmalig € 99,- kosten om het echtscheidingsconvenant of de beschikking van de rechtbank te bestuderen. De deurwaarder zal uw voormalige partner dan officieel wijzen op zijn betalingsverplichting.

Weigert uw voormalige partner mee te werken aan zijn betalingsverplichting, dan mag de deurwaarder tegen de wil van uw voormalige partner dwangmaatregelen treffen om de alimentatie te voldoen. U kunt dan denken aan beslagmaatregelen op salaris, banktegoeden of andere vermogensbestanddelen. Alle verdere beslagkosten, executiekosten en overige kosten die de deurwaarder maakt, zullen niet bij u in rekening worden gebracht, maar bij uw voormalige partner. Er worden ook geen legeskosten, administratiekosten of dossierkosten bij u in rekening gebracht! De deurwaarder houdt alleen 10% van de ontvangen gelden in als beloning voor zijn inspanningen.

Heeft u bijvoorbeeld een echtscheidingsconvenant of beschikking van de rechtbank en staat daarin beschreven dat u maandelijks recht heeft op betaling van € 700,-? Als de deurwaarder uw alimentatie volledig incasseert, houdt hij € 70,- in op de afdracht aan u. U ontvangt € 630,- per maand.

Spelregels om uw alimentatie vordering aan te bieden

Er zijn vijf spelregels om uw alimentatie vordering voor € 99,-  aan de deurwaarder aan te bieden: *

  1. Het echtscheidingsconvenant of beschikking van de rechtbank is een Nederlands echtscheidingsconvenant dan wel een Nederlandse beschikking en niet verjaard;
  2. Uw alimentatie betreft een geldvordering;
  3. Het echtscheidingsconvenant of de beschikking van de rechtbank mag in Nederland ten uitvoer worden gelegd;
  4. Uw voormalige partner is in Nederland woonachtig;
  5. Trekt u uw opdracht terug, of treft u zelf een betalingsregeling met uw voormalige partner, dan bent u de tot dan toe gemaakte kosten verschuldigd aan de deurwaarder.

* De deurwaarder behoudt zich het recht voor om met u afwijkende (prijs) afspraken te maken.

De deurwaarder zal er alles aan doen om uw alimentatie zo snel en effectief mogelijk te incasseren. De deurwaarder en u hebben namelijk hetzelfde belang. Zo snel mogelijk uw alimentatie incasseren. Incasseert hij niets, dan kost het u ook helemaal niets. U loopt zodoende geen enkel kostenrisico. Alle gemaakte kosten zullen op uw voormalige partner worden verhaald.

Dien nu gratis uw echtscheidingsconvenant of beschikking van de rechtbank online in. U kunt daarbij zelf aangeven (bijvoorbeeld in een Excel bestand), welke alimentatie wel of niet door uw voormalige partner is voldaan.

Er zijn meerdere manieren om uw geld te krijgen. U heeft:

  1. Een onbetaalde factuur;
  2. Een vonnis van de rechter en recht op betaling
  3. Een notariële akte.

Verzeker u er van dat de deurwaarder op een professionele en daadkrachtige manier met uw voormalige partner zal omgegaan. Deurwaarders kunnen tuchtrechtelijk worden aangesproken op hun handelswijze. De deurwaarder zal daardoor altijd professioneel en zakelijk met uw voormalige partner omgaan. en de juiste beslagmaatregelen treffen om uw alimentatie te incasseren.