skip to Main Content

Executie vonnis


Maximale bestandsgrootte 15Mb (toegestane bestandstypes: txt pdf doc docx xls xlsx odt ods jpg jpeg)

Schakel ons in voor de executie van uw vonnis

Wanneer u een vonnis van de rechter heeft ontvangen, schakel dan een deurwaarder in van IncassoDeurwaarder. Alleen een deurwaarder is gerechtigd om uw vonnis ten uitvoer te leggen. Bovendien kan en mag alleen een deurwaarder tegen de wil van betrokkene in het vonnis afdwingen. Een incassobureau of advocatenkantoor is hiertoe niet gerechtigd. Laat ons uw vonnis betekenen, zodat wij uw geld kunnen innen.

Vrijblijvend advies

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van het incasseren op basis van No Cure No Pay door een gerechtsdeurwaarder?
Neem vandaag nog contact met ons op voor een daadkrachtige oplossing.

Ontdek de vijf fases voor de executie van het vonnis

Als u uw vonnis wilt laten incasseren, dan zijn er vijf fases te onderscheiden:

  1. U biedt het vonnis aan aan onze deurwaarder
  2. Onze deurwaarder zal uw vonnis betekenen
  3. Er kan beslag gelegd worden op zaken van de schuldenaar
  4. Na vier weken kan de betaling geïncasseerd worden
  5. Zodra alle kosten zijn geïnd en betaald, wordt het dossier gesloten

Het vonnis betekenen betekent dat de deurwaarder het betekeningsexploot opstelt en het vonnis overhandigt aan de veroordeelde. Vraag ons naar meer informatie over de executie van een vonnis.

Spelregels als u uw vonnis wilt laten betekenen op no cure no pay basis

Er gelden vijf spelregels om uw vonnis voor € 99,- aan te bieden:

  1. Uw vordering betreft een geldvordering (geen huurvonnis of ontruimingsvonnis)
  2. Het vonnis is een Nederlands vonnis, uitvoerbaar bij voorraad en niet verjaard
  3. De veroordeelde partij is in Nederland woonachtig of in Nederland gevestigd
  4. Het vonnis mag in Nederland ten uitvoer worden gelegd
  5. Treft u zelf een betalingsregeling met de veroordeelde of trekt u uw vonnis terug? Dan bent u de deurwaarder de tot dan toe gemaakte kosten verschuldigd

De deurwaarder behoudt zich het recht voor om met u afwijkende (prijs)afspraken te maken.

Dit gaat het uw kosten uw vonnis te laten betekenen

Het kost u slechts eenmalig € 99,- (inclusief BTW) om het vonnis te laten betekenen door onze deurwaarder. Alle verdere beslagkosten, executiekosten en overige kosten, zullen niet bij u in rekening worden gebracht, maar bij de veroordeelde. Er worden bovendien geen legeskosten, administratiekosten of dossierkosten bij u in rekening gebracht! Onze deurwaarder houdt alleen 10% van de ontvangen gelden in, als beloning voor zijn inspanningen.

Ontmoet uw partner voor de executie van uw vonnis

Mogen wij uw vonnis betekenen? Schakel ons in voor de executie van uw vonnis door te bellen naar 073-2032225 of stuur een mail naar info@incassodeurwaarder.nl. Wij zorgen er graag voor dat u het geldbedrag, dat u volgens het vonnis is toegekend, spoedig ontvangt.