skip to Main Content

Laat uw notariële akte incasseren


Maximale bestandsgrootte 15Mb (toegestane bestandstypes: txt pdf doc docx xls xlsx odt ods jpg jpeg)

Heeft u een notariële akte?

Wanneer u in het bezit bent van een notariële akte waarin staat beschreven dat u recht heeft op betaling van een geldbedrag, kan de deurwaarder u helpen. Ook wanneer u een notariële akte heeft waarin staat dat u recht heeft op het gebruik van bijvoorbeeld een klassieke auto of dat u geld heeft te vorderen op basis van een earn-out regeling? De deurwaarder kan u helpen.

Voordelige tarieven

De deurwaarder rekent u eenmalig € 99,- kosten om uw notariële akte te bestuderen en deze te laten betekenen (uit te laten reiken) aan de betrokken partij die zijn of haar (betalings) verplichting niet is nagekomen.

Alle verdere beslagkosten, executiekosten en overige kosten, die de deurwaarder maakt, zullen niet bij u in rekening worden gebracht, maar bij de betrokken partij, genoemd in de notariële akte, die zijn of haar (financiële) verplichting niet nakomt. Er worden geen legeskosten, administratiekosten of dossierkosten bij u in rekening gebracht! De deurwaarder houdt alleen 10% van de ontvangen gelden in als beloning voor haar inspanningen.

Heeft u bijvoorbeeld een akte, waarin staat dat u recht hebt op betaling van € 25.000,-? Als de deurwaarder uw notariële akte volledig incasseert, houdt hij € 2.500,- in op de afdracht aan u. U ontvangt € 22.500,- Vanzelfsprekend krijgt u ook de bedongen rente uitbetaald, als deze geïncasseerd kan worden. De rentevergoeding is vaak een tegemoetkoming in de kosten die u moet maken om een deurwaarder in te schakelen.

Vrijblijvend advies

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van het incasseren van uw factuur door een gerechtsdeurwaarder?
Neem vandaag nog contact met ons op voor een daadkrachtige oplossing.

Spelregels om uw notariële akte aan te bieden

Er zijn vijf spelregels om uw notariële akte voor €99,- aan de deurwaarder aan te bieden: *

  1. Uw notariële akte is afkomstig van een Nederlandse notaris;
  2. De notariële akte mag in Nederland ten uitvoer worden gelegd;
  3. De betroken partij is in Nederland woonachtig of in Nederland gevestigd;
  4. Trekt u uw verstrekte opdracht terug, of treft u zelf een betalingsregeling met de betrokken partij, dan bent u de deurwaarder de tot dan toe gemaakte kosten verschuldigd.

* De deurwaarder behoudt zich het recht voor om met u afwijkende (prijs) afspraken te maken.

De deurwaarder zal er alles aan doen om uw notariële akte zo snel en effectief mogelijk te incasseren. De deurwaarder en u hebben namelijk hetzelfde belang. Zo snel mogelijk uw akte verzilveren. Incasseert hij niets, dan kost het u ook helemaal niets. U loopt zodoende geen enkel kostenrisico. Alle gemaakte kosten zullen op de in gebreke gebleven partij worden verhaald.

Dien nu gratis uw notariële akte online in en verzeker u er van dat op professionele en daadkrachtige manier met de betrokken partij wordt omgegaan. Deurwaarders kunnen tuchtrechtelijk worden aangesproken op hun handelswijze. De deurwaarder zal daardoor altijd professioneel en zakelijk met de betrokken partij omgaan.

Geld verdienen? U heeft:

  1. Een onbetaalde factuur;
  2. Een vonnis van de rechter en recht op betaling
  3. Recht op alimentatie;