skip to Main Content

Laat nu uw onbetaalde factuur innen


Maximale bestandsgrootte 15Mb (toegestane bestandstypes: txt pdf doc docx xls xlsx odt ods jpg jpeg)

Heeft u een onbetaalde factuur?

Wanneer u een onbetaalde factuur door de deurwaarder wilt laten incasseren, kunt u gratis online uw vordering indienen. De deurwaarder zal snel uw onbetaalde factuur kosteloos voor u incasseren. De kosten die de deurwaarder maakt zal hij verhalen op uw niet betalende klant. U hoeft geen dossierkosten of administratiekosten te betalen!

De vijf spelregels

Wel zijn er vijf spelregels om de deurwaarder in te schakelen: *

  1. Uw niet betalende klant woont in Nederland;
  2. Wanneer er slechts een gedeelte wordt geïncasseerd, dan worden eerst de incassokosten in mindering gebracht op het aan u uit te keren bedrag;
  3. Trekt u de vordering terug, of treft u zelf een betalingsregeling met uw niet betalende klant, dan bent u de incassokosten verschuldigd;
  4. Uw vordering wordt niet betwist. Indien uw niet betalende klant verweer voert, zal de deurwaarder het verweer juridisch gezien moeten weerleggen. De tijd die de deurwaarder daar mee bezig is, wordt aan u doorberekend tegen € 99,- per uur.
  5. De kosten van een eventueel te voeren gerechtelijke procedure mogen conform de Gerechtsdeurwaarderswet niet op no cure no pay basis worden aangeboden. Vandaar dat de kosten voor een eventueel te voeren gerechtelijke procedure als voorschot bij u in rekening worden gebracht. Deze kosten worden na de gerechtelijke procedure op uw schuldenaar verhaald.

* De deurwaarder behoudt zich het recht voor om met u afwijkende (prijs) afspraken te maken.

Vrijblijvend advies

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van het incasseren van uw factuur door een gerechtsdeurwaarder?
Neem vandaag nog contact met ons op voor een daadkrachtige oplossing.

Verdien geld aan uw onbetaalde factuur!

Het is eenvoudig om geld te verdienen aan uw onbetaalde factuur. Bij IncassoDeurwaarder krijgt u namelijk 10% van de geïncasseerde incassokosten als bonus boven op de hoofdsom van uw onbetaalde factuur en de wettelijke rente, als zij succesvol uw onbetaalde factuur kunnen incasseren.

Dat doet dit gerechtsdeurwaarderskantoor als blijk van waardering dat u voor hen hebt gekozen. Als zij succesvol uw onbetaalde factuur kunnen incasseren, krijgt u 10% van de betaalde incassokosten als bonus uitbetaald. Er zijn geen kleine lettertjes of verborgen kosten!

Goedkoper dan andere incassobureaus!

Dien vandaag nog uw onbetaalde factuur online in en verzeker u er van dat op een professionele en daadkrachtige manier met uw zakelijke relatie wordt omgegaan. Deurwaarders kunnen tuchtrechtelijk worden aangesproken op hun handelswijze. De deurwaarder zal daardoor altijd professioneel met uw relatie omgaan. Hiernaast zijn er nog drie mogelijkheden om uw geld terug te krijgen. U heeft:

  1. Een vonnis van de rechter en recht op betaling;
  2. Recht op alimentatie;
  3. Een notariële akte.