skip to Main Content

Wat zijn de kosten om een deurwaarder in te schakelen?

Op deze vraag bestaat geen eenduidig antwoord. De kosten zijn afhankelijk van de opdracht die ik als deurwaarder moet uitvoeren. In Nederland is het in principe zo geregeld dat degene die in gebreke is gebleven, de schuldenaar, de deurwaarderskosten moet betalen.

Wel of geen voorschot betalen?

Schuldeisers die een deurwaarder inschakelen, moeten in sommige gevallen een voorschot betalen. Voor bepaalde ambtshandelingen is de deurwaarder zelfs wettelijk verplicht om een voorschot aan zijn opdrachtgever te vragen. Bij een gunstig verloop van de zaak, wordt dit voorschot bij de schuldenaar in rekening gebracht en op hem verhaald.

De Voordeligste Deurwaarder hanteert zeer gunstige deurwaarderstarieven. Dat kan op uurbasis, voor een vast tarief of op no cure no pay basis.

Kosten deurwaarder inschakelen hoog? Niet bij De Voordeligste Deurwaarder!

Wij zijn de voordeligste deurwaarder van Nederland. Wij kunnen uw (ambtelijke) opdrachten uitvoeren tegen zeer voordelige deurwaarderstarieven.

  • Betekenen deurwaardersexploot vanaf € 99,-
  • Betekenen dagvaarding vanaf € 80,42
  • Betekening vonnis (inclusief incassering vonnis op no cure no pay basis) kan al vanaf € 99,- + 10% van het te innen bedrag
  • Betekening officiële brief of document inzake overeenkomst, opzegging, ontslag, sommatie vanaf € 99,-
  • Ontruiming woning of bedrijfspand vanaf € 500,- exclusief externe kosten voor bergers, verhuizers en slotenmaker + 10% van het te innen bedrag bij succesvolle incasso.
  • Proces verbaal van constatering vanaf € 500,-

Genoemde bedragen zijn exclusief btw en eventueel te maken legeskosten.

Vrijblijvend advies

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van het incasseren van uw factuur door een gerechtsdeurwaarder?
Neem vandaag nog contact met ons op voor een daadkrachtige oplossing.

Betekening deurwaardersexploot

Wilt u een deurwaarder inschakelen om een deurwaardersexploot te laten betekenen? Wij betekenen uw deurwaardersexploot door heel Nederland vanaf € 99,-. Betekening van het deurwaardersexploot vindt altijd binnen één week plaat en vaak zelfs sneller.

Wilt u met spoed een deurwaardersexploot laten betekenen? Dat kan ook, bel ons voor de mogelijkheden en het spoedtarief.

Betekening dagvaarding

Wilt u een deurwaarder inschakelen voor betekening dagvaarding? Wij betekenen uw dagvaarding door heel Nederland vanaf € 80,42. Betekening van de dagvaarding vindt altijd binnen één week plaats, vaak zelfs sneller.

Wilt u met spoed een dagvaarding laten betekenen? Dat kan ook, bel ons voor de mogelijkheden en het spoedtarief.

Betekening vonnis

Wilt u een deurwaarder inschakelen voor het betekenen van een vonnis en dit te gelden te maken op basis van no cure no pay? Onze deurwaarder betekent en executeert uw vonnis door heel Nederland al vanaf € 99,-. We houden 10% in van de gelden die we incasseren.

Te maken externe kosten voor inschakeling van bijvoorbeeld een bergingsbedrijf, slotenmaker of verhuizers worden 1:1 aan onze opdrachtgever als voorschot in rekening gebracht. Bij een succesvolle tenuitvoerlegging van het vonnis krijgt u uw voorgeschoten kosten volledig terug.

Wilt u met spoed een vonnis laten betekenen? Dat kan, bel ons voor de mogelijkheden en het spoedtarief.

Kosten deurwaarder inschakelen – alimentatie

Heeft u recht op betaling van achterstallige alimentatie? Wij kunnen u helpen! Vanzelfsprekend kunt u ook bij het LBIO terecht. Zij kunnen slechts tot een half jaar terug alimentatie terugvorderen. Heeft u al langer dan een half jaar recht op achterstallige (kinder)alimentatie? Roep dan nu de hulp in van De Voordeligste Deurwaarder. Wij kunnen uw onbetaalde (kinder)alimentatie, tot 5 jaar terug, voor u invorderen.

De kosten die wij daarvoor in rekening brengen zijn eenmalig € 99,-. Wij brengen u verder geen deurwaarderskosten in rekening, maar bij een succesvolle incassering houden wij 10% in van hetgeen waar u recht op heeft. Eventueel te maken kosten voor derden, zoals een berger of slotenmaker worden aan u doorberekend. Bij een geslaagde incasso krijgt u deze kosten terug.

Kosten deurwaarder inschakelen – privé

Bent u een particulier persoon en heeft u van iemand nog geld tegoed? Wij kunnen u helpen! De Voordeligste Deurwaarder helpt u ook als particulier met het incasseren van openstaande schulden. Schakel zelf rechtstreeks een gerechtsdeurwaarder in om uw geld te incasseren. In eerste instantie kost u dat helemaal niets. Wij brengen onze deurwaarderskosten in rekening bij de schuldenaar. Lukt het ons niet om uw schuld te incasseren, dan brengen wij u eenmalig € 75,- aan kosten in rekening.

Kosten deurwaarder inschakelen voor een gerechtelijke procedure

De kosten om een deurwaarder in te schakelen voor het opstellen en uitbrengen van een dagvaarding om de gerechtelijke procedure op te starten, hangen van uw te vorderen factuurbedrag af. Wordt uw vordering betwist, dan kunnen wij de argumenten van uw schuldenaar juridisch weerleggen. Daar zijn voor u als opdrachtgever wel kosten aan verbonden.

  • Voor onbetwiste vorderingen lager dan € 500,- zijn onze deurwaarderskosten maximaal € 333*,- (dat is inclusief de te betalen griffierechten).
  • Voor onbetwiste vorderingen hoger dan € 500,- maar lager dan € 12.500,- zijn onze deurwaarderkosten maximaal € 888*,- (dat is inclusief de te betalen griffierechten).
  • Voor vorderingen boven de € 12.500,- krijgt u een voorstel op maat en weet u vooraf wat onze deurwaarderskosten zijn.

Als uw vordering door de rechter wordt toegewezen, kunnen wij het vonnis op no cure no pay basis voor u incasseren**.

*Het enige voorbehoud m.b.t. de door te belasten kosten zijn de mogelijke “out of pocket kosten” die wij als gerechtsdeurwaarderskantoor moeten maken. Out of pocket kosten zijn bijvoorbeeld de kosten van een slotenmaker om de woning of het bedrijfspand te betreden om beslag te legen op de huisraad dan wel de inventaris. Een ander voorbeeld zouden bijvoorbeeld de kosten van een berger kunnen zijn om een auto of bestelbus weg te slepen en in gerechtelijke bewaring te stallen. Deze out of pocketkosten mogen overigens volledig bij de schuldenaar in rekening worden gebracht en krijgt u ook volledig terug bij een succesvolle incassering.

**Lukt het ons om uw vordering volledig te incasseren, dan berekenen wij afwikkelingskosten.

De afwikkelingskosten

Afwikkelingskosten berekent ieder gerechtsdeurwaarderskantoor. Dat brengen we in rekening omdat we niet weten hoe lang het duurt voordat uiteindelijk alles is betaald. Zou uw schuldenaar namelijk na betekening van het vonnis vragen om een betalingsregeling en u gaat daarmee akkoord, dan kan het zo zijn dat er talloze betalingen te verwerken zijn, waarbij er voor de deurwaarder geen verdiensten zijn. Vandaar dat gerechtsdeurwaarderskantoren afwikkelingskosten in rekening brengen bij hun opdrachtgever. De afwikkelingskosten die wij in rekening brengen zijn 10% exclusief btw.