skip to Main Content

Vonnis van de rechter laten betekenen


Maximale bestandsgrootte 15Mb (toegestane bestandstypes: txt pdf doc docx xls xlsx odt ods jpg jpeg)

Heeft u een vonnis van de rechter?

Wanneer u een vonnis van de rechter heeft en u wilt de deurwaarder inschakelen, dan kan dat! Alleen een deurwaarder is gerechtigd om uw vonnis ten uitvoer te leggen en kan ervoor zorgen dat u het geld krijgt zoals in het vonnis is toegekend. Alleen een deurwaarder kan en mag tegen de wil van betrokkene in het vonnis afdwingen. Een incassobureau of advocatenkantoor zijn hiertoe niet gerechtigd. U heeft zodoende altijd een deurwaarder nodig om uw geld te innen.

Voordelige tarieven!

Het kost u slechts eenmalig €99,- inclusief btw om het vonnis te laten bestuderen door de deurwaarder en uit te laten reiken aan de veroordeelde. Alle verdere beslagkosten, executiekosten en overige kosten die de deurwaarder maakt, zullen niet bij u in rekening worden gebracht, maar bij veroordeelde. Er worden geen legeskosten, administratiekosten of dossierkosten bij u in rekening gebracht! De deurwaarder houdt alleen 10% van de ontvangen gelden in als beloning voor zijn inspanningen.

Heeft u bijvoorbeeld een vonnis, waarin staat dat u recht heeft op betaling van € 1.500,-? Als de deurwaarder uw vonnis volledig incasseert, houden zij € 150,- in op de afdracht naar u toe. U ontvangt dan € 1.350,-.

Vrijblijvend advies

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van het incasseren van uw factuur door een gerechtsdeurwaarder?
Neem vandaag nog contact met ons op voor een daadkrachtige oplossing.

Als u het vonnis aan de deurwaarder geeft om deze te incasseren, zijn er vijf fases te onderscheiden die hieronder staan weergegeven.

1. Vonnis aanbieden aan de deurwaarder

De deurwaarder kan pas voor u aan het werk gaan als hij het originele vonnis in handen heeft. Dit is een wettelijke verplichting. De deurwaarder heeft het originele vonnis nodig om in actie te mogen komen. Het is daarom raadzaam dat u alvast een gescande versie van het vonnis online via het aanmeldformulier toestuurt. Het originele vonnis kunt u per post aan hen toesturen.

2. Vonnis betekenen

Zodra de deurwaarder het vonnis heeft ontvangen, zal hij het betekeningsexploot opstellen en het vonnis overhandigen aan veroordeelde. Deurwaarders noemen dit “het vonnis betekenen”. De deurwaarder doet dan officieel “Bevel” aan de veroordeelde om te betalen. Veroordeelde heeft dan nog twee dagen om vrijwillig te betalen.

3. Beslaglegging door de deurwaarder

Indien veroordeelde na de termijn van twee dagen niet betaald heeft, kan de deurwaarder beslag leggen op de vermogensbestanddelen van de schuldenaar. De deurwaarder kan dan de juiste beslagmaatregelen treffen die hij noodzakelijk acht om betaling af te dwingen. U kunt denken aan beslag op salaris, beslag op de bankrekening of beslag op auto’s of inboedel.

4. Het geld komt binnen

Vier weken nadat het beslag door de deurwaarder is gelegd, krijgt de deurwaarder pas te horen van de bank of de werkgever welke gelden onder het beslag zijn gevallen. Deze termijn is door de Wet op vier weken gesteld. De deurwaarder kan normaal gesproken pas na vier weken een betaling ontvangen naar aanleiding van een beslaglegging.

5. Afdracht aan u door de deurwaarder

Zodra de laatste cent van uw vordering door de deurwaarder is geïncasseerd, zal hij het dossier pas sluiten. Naast de hoofdsom, de wettelijke rente en de proceskosten zal de deurwaarder ook al zijn gemaakte kosten verhalen op de veroordeelde. Er zullen aan u zodoende geen kosten worden doorberekend.

Spelregels om uw vonnis op no cure no pay basis aan te bieden

Er zijn zes spelregels om uw vonnis voor €99,- op no cure no pay basis aan te bieden: *

  1. Het vonnis is een Nederlands vonnis, uitvoerbaar bij voorraad (dit staat meestal onderaan bij het vonnis geschreven) en niet verjaard;
  2. Uw vordering betreft een geldvordering;
  3. Het vonnis mag in Nederland ten uitvoer worden gelegd;
  4. De veroordeelde partij is in Nederland woonachtig of in Nederland gevestigd;
  5. Het betreft geen huurvonnis of ontruimingsvonnis
  6. Trekt u uw vonnis terug, of treft u zelf een betalingsregeling met veroordeelde, dan bent u de deurwaarder de tot dan toe gemaakte kosten verschuldigd.

* De deurwaarder behoudt zich het recht voor om met u afwijkende (prijs) afspraken te maken.

De deurwaarder zal er alles aan doen om uw vonnis zo snel en effectief mogelijk te incasseren. De deurwaarder en u hebben namelijk hetzelfde belang. Zo snel mogelijk uw vonnis incasseren. Incasseren zij niets? Dan kost het u verder ook helemaal niets. U loopt zodoende geen enkel kostenrisico. Dien nu gratis uw vonnis online in en verzeker u er van dat op een professionele en daadkrachtige manier met uw relatie wordt omgegaan. Deurwaarders kunnen tuchtrechtelijk worden aangesproken op hun handelswijze. De deurwaarder zal daardoor altijd professioneel en zakelijk met uw relatie omgaan.

Hiernaast zijn er nog drie mogelijkheden om op basis van no cure no pay uw geld terug te krijgen.

U heeft:

  1. Een onbetaalde factuur;
  2. Recht op alimentatie;
  3. Een notariële akte.